Apr 20th مشکل امنیتی بسیار جدی و خطرناک در تمامی سرور های ویندوز 2008 و 2012

سلاممتاسفانه دوشنبه صبح یک باگ امنیتی بسیار خطرناک در ویندوز منتشر شدکه از صبح روز دوشنبه تا به الان بیشتر از هزاران سرور قربانی این اکسپلویت شدند و کلی از دیتا ها از بین رفتند و ... بیشتر »