پلن 1-TRH

841,500 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 40 گیگ NVME
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 10Gbps
 • دیتاسنتر TRH

پلن 1 - AEZ

581,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 30 گیگ NVME
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 10Gbps
 • دیتاسنتر AEZ

پلن 2 - TRH

1,070,235 تومان
ماهانه
 • رم 3 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 60 گیگ NVME
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 10Gbps
 • دیتاسنتر TRH

پلن 3-TRH

1,376,235 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 80 گیگ NVME
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 10Gbps
 • دیتاسنتر TRH

پلن 4-TRH

1,949,985 تومان
ماهانه
 • رم 6 گیگابایت
 • پردازنده 3 هسته
 • فضا 120 گیگ NVME
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 10Gbps
 • دیتاسنتر TRH