پلن 1 -VS- ALW

شروع از
429,500 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته - 2,8+ GHz
 • فضا 40 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 2.5Gbps
 • دیتاسنتر ALW

پلن 2 -VS- ALW

شروع از
630,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 3 هسته - 2,8+ GHz
 • فضا 80 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 2.5Gbps
 • دیتاسنتر ALW

پلن 3 -VS- ALW

شروع از
965,500 تومان
ماهانه
 • رم 8 گیگابایت
 • پردازنده 4 هسته - 2,8+ GHz
 • فضا 160 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 2.5Gbps
 • دیتاسنتر ALW

پلن 1 -PS- ALW

شروع از
679,500 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته - 3,8+ GHz
 • فضا 100 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 2.5Gbps
 • دیتاسنتر ALW

پلن 2 -PS- ALW

شروع از
1,287,500 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته - 3,8+ GHz
 • فضا 200 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 2.5Gbps
 • دیتاسنتر ALW

پلن 3 -PS- ALW

شروع از
2,504,500 تومان
ماهانه
 • رم 8 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته - 3,8+ GHz
 • فضا 400 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 2.5Gbps
 • دیتاسنتر ALW