پلن 1-ALW

شروع از
299,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 40 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 2.5Gbps
 • دیتاسنتر ALW

پلن 1-OP

شروع از
345,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 50 گیگابایت NVME
 • پهنای باند 3 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر OP

پلن 2-ALW

شروع از
499,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 3 هسته
 • فضا 80 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 2.5Gbps
 • دیتاسنتر ALW

پلن 2-OP

شروع از
499,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 40 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 4 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر OP

پلن 3-ALW

شروع از
799,000 تومان
ماهانه
 • رم 8 گیگابایت
 • پردازنده 4 هسته
 • فضا 160 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 2.5Gbps
 • دیتاسنتر ALW

پلن 3-OP

شروع از
499,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 4 هسته
 • فضا 20 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 5 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر OP

پلن 4-OP

شروع از
499,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 80 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 5 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر OP

پلن 5-OP

شروع از
659,000 تومان
ماهانه
 • رم 3 گیگابایت
 • پردازنده 3 هسته
 • فضا 80 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 6 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر OP