پلن 1-LN

شروع از
349,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 50 گیگ NVME
 • پهنای باند 4 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر LN

پلن 2-LN

شروع از
549,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 50 گیگ SSD
 • پهنای باند 6 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر LN

پلن 3-LN

شروع از
849,000 تومان
ماهانه
 • رم 8 گیگابایت
 • پردازنده 4 هسته
 • فضا 60 گیگ SSD
 • پهنای باند 8 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر LN

پلن 4-LN

شروع از
449,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 50 گیگ NVME
 • پهنای باند 5 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر LN

پلن 5-LN

شروع از
649,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 50 گیگ SSD
 • پهنای باند 7 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر LN

پلن 6-LN

شروع از
949,000 تومان
ماهانه
 • رم 8 گیگابایت
 • پردازنده 4 هسته
 • فضا 60 گیگ SSD
 • پهنای باند 9 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر LN