پلن 1

24,900 تومان
ماهانه
 • فضا 1000 مگابایت
 • رم 1 گیگابایت
 • فرکانس پردازنده 1 گیگاهرتز
 • کانکشن همزمان 10 عدد
 • سرعت دیسک 10 Mb/s
 • تعداد ایمیل در ساعت 40 عدد

پلن 3

83,000 تومان
ماهانه
 • فضا 4000 مگابایت
 • رم 1 گیگابایت
 • فرکانس پردازنده 1 گیگاهرتز
 • کانکشن همزمان 20 عدد
 • سرعت دیسک 40 Mb/s
 • تعداد ایمیل در ساعت 60 عدد

پلن 4

99,600 تومان
ماهانه
 • فضا 6000 مگابایت
 • رم 1 گیگابایت
 • فرکانس پردازنده 1 گیگاهرتز
 • کانکشن همزمان 20 عدد
 • سرعت دیسک 40 Mb/s
 • تعداد ایمیل در ساعت 70 عدد

پلن 5

124,500 تومان
ماهانه
 • فضا 8000 مگابایت
 • رم 2 گیگابایت
 • فرکانس پردازنده 2 گیگاهرتز
 • کانکشن همزمان 30 عدد
 • سرعت دیسک 60 Mb/s
 • تعداد ایمیل در ساعت 80 عدد

پلن 6

157,700 تومان
ماهانه
 • فضا 10000 مگابایت
 • رم 2 گیگابایت
 • فرکانس پردازنده 2 گیگاهرتز
 • کانکشن همزمان 40 عدد
 • سرعت دیسک 60 Mb/s
 • تعداد ایمیل در ساعت 90 عدد

پلن 7

257,300 تومان
ماهانه
 • فضا 20000 مگابایت
 • رم 2 گیگابایت
 • فرکانس پردازنده 2 گیگاهرتز
 • کانکشن همزمان 60 عدد
 • سرعت دیسک 60 Mb/s
 • تعداد ایمیل در ساعت 100 عدد

پلن 8

439,900 تومان
ماهانه
 • فضا 40000 مگابایت
 • رم 3 گیگابایت
 • فرکانس پردازنده 3 گیگاهرتز
 • کانکشن همزمان 80 عدد
 • سرعت دیسک 80 Mb/s
 • تعداد ایمیل در ساعت 150 عدد

پلن 9

788,500 تومان
ماهانه
 • فضا 80000 مگابایت
 • رم 3 گیگابایت
 • فرکانس پردازنده 3 گیگاهرتز
 • کانکشن همزمان 100 عدد
 • سرعت دیسک 80 Mb/s
 • تعداد ایمیل در ساعت 170 عدد

پلن 10

1,059,080 تومان
ماهانه
 • فضا 100 گیگابایت
 • رم 4 گیگابایت
 • فرکانس پردازنده 4 گیگاهرتز
 • کانکشن همزمان 120 عدد
 • سرعت دیسک 100 Mb/s
 • تعداد ایمیل در ساعت 200 عدد

پلن 11

1,371,160 تومان
ماهانه
 • فضا 120 گیگابایت
 • رم 4 گیگابایت
 • فرکانس پردازنده 4 گیگاهرتز
 • کانکشن همزمان 150 عدد
 • سرعت دیسک 100 Mb/s
 • تعداد ایمیل در ساعت 220 عدد

پلن 12

1,864,180 تومان
ماهانه
 • فضا 150 گیگابایت
 • رم 5 گیگابایت
 • فرکانس پردازنده 5 گیگاهرتز
 • کانکشن همزمان 170 عدد
 • سرعت دیسک 120 Mb/s
 • تعداد ایمیل در ساعت 250 عدد

سایر مشخصات فنی

 • نام پلن
 • وب سرور
 • سیستم عامل
 • کنترل پنل
 • نوع هارددیسک
 • بکاپ گیری
 • ترافیک ماهانه
 • تعداد ایمیل
 • تعداد دیتابیس
 • تعداد اکانت FTP
 • تعداد اکانت
 • زمان تحویل
 • لوکیشن سرور
 • پلن ۱
  1 گیگابایت ماهانه
 • Litespeed
 • CloudLinux
 • WHM / cPanel
 • NVME
 • هفتگی
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • آنی
 • هتزنر / آلمان
 • پلن 2
  2 گیگابایت ماهانه
 • Litespeed
 • CloudLinux
 • WHM / cPanel
 • NVME
 • هفتگی
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • آنی
 • هتزنر / آلمان
 • پلن 3
  4 گیگابایت ماهانه
 • Litespeed
 • CloudLinux
 • WHM / cPanel
 • NVME
 • هفتگی
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • آنی
 • هتزنر / آلمان
 • پلن 4
  6 گیگابایت ماهانه
 • Litespeed
 • CloudLinux
 • WHM / cPanel
 • NVME
 • هفتگی
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • آنی
 • هتزنر / آلمان
 • پلن 5
  8 گیگابایت ماهانه
 • Litespeed
 • CloudLinux
 • WHM / cPanel
 • NVME
 • هفتگی
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • آنی
 • هتزنر / آلمان
 • پلن 6
  10 گیگابایت ماهانه
 • Litespeed
 • CloudLinux
 • WHM / cPanel
 • NVME
 • هفتگی
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • آنی
 • هتزنر / آلمان