پلن 1

320,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت DDR4 ECC
 • پردازنده 1 هسته
 • مدل پردازنده Intel® Xeon® Gold processors
 • فضا 30 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر Tigova

پلن 2

550,000 تومان
ماهانه
 • رم 3 گیگابایت DDR4 ECC
 • پردازنده 2 هسته
 • مدل پردازنده Intel® Xeon® Gold processors
 • فضا 40 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر Tigova

پلن 3

850,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت DDR4 ECC
 • پردازنده 3 هسته
 • مدل پردازنده Intel® Xeon® Gold processors
 • فضا 60 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر Tigova