پلن 1-SUN

شروع از
630,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت DDR4 ECC
 • پردازنده 1 هسته
 • مدل پردازنده Intel® Xeon® Gold processors
 • فضا 30 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر SUN

پلن 2-SUN

شروع از
1,350,000 تومان
ماهانه
 • رم 3 گیگابایت DDR4 ECC
 • پردازنده 2 هسته
 • مدل پردازنده Intel® Xeon® Gold processors
 • فضا 40 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر SUN

پلن 3-SUN

شروع از
1,800,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت DDR4 ECC
 • پردازنده 3 هسته
 • مدل پردازنده Intel® Xeon® Gold processors
 • فضا 60 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر SUN

پلن 1-TEK

شروع از
261,000 تومان
ماهانه
 • رم 3 گیگابایت DDR3
 • پردازنده 1 هسته
 • مدل پردازنده Intel® Xeon® E5 2697 V2
 • فضا 40 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر Tek