پلن 1

شروع از
298,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت DDR4 ECC
 • پردازنده 1 هسته
 • مدل پردازنده Intel® Xeon® Gold processors
 • فضا 30 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر Tigova

پلن 2

شروع از
513,000 تومان
ماهانه
 • رم 3 گیگابایت DDR4 ECC
 • پردازنده 2 هسته
 • مدل پردازنده Intel® Xeon® Gold processors
 • فضا 40 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر Tigova

پلن 3

شروع از
792,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت DDR4 ECC
 • پردازنده 3 هسته
 • مدل پردازنده Intel® Xeon® Gold processors
 • فضا 60 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر Tigova

پلن 1-TKS

199,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 40 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر TKS

پلن 2-TKS

249,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 40 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 10Gbps
 • دیتاسنتر TKS

پلن 3-TKS

299,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 50 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر TKS

پلن 4-TKS

349,000 تومان
ماهانه
 • رم 3 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 50 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 10Gbps
 • دیتاسنتر TKS

پلن 5-TKS

349,000 تومان
ماهانه
 • رم 6 گیگابایت
 • پردازنده 4 هسته
 • فضا 60 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر TKS

پلن 6-TKS

399,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 3 هسته
 • فضا 60 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 10Gbps
 • دیتاسنتر TKS