پلن 1

340,000 تومان
ماهانه
 • فضا 5 گیگابایت
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 2GHZ
 • کانکشن همزمان 50 عدد
 • میزان 120Mbit/s I/O

پلن 2

624,500 تومان
ماهانه
 • فضا 10 گیگابایت
 • رم 8 گیگابایت
 • پردازنده 4GHZ
 • کانکشن همزمان 100 عدد
 • میزان 120Mbit/s I/O

پلن 3

908,500 تومان
ماهانه
 • فضا 20 گیگابایت
 • رم 12 گیگابایت
 • پردازنده 8GHZ
 • کانکشن همزمان 200 عدد
 • میزان 120Mbit/s I/O

پلن 4

1,704,000 تومان
ماهانه
 • فضا 40 گیگابایت
 • رم 20 گیگابایت
 • پردازنده 16GHZ
 • کانکشن همزمان 500 عدد
 • میزان 120Mbit/s I/O

پلن 5

2,272,500 تومان
ماهانه
 • فضا 80 گیگابایت
 • رم 24 گیگابایت
 • پردازنده 16GHZ
 • کانکشن همزمان 750 عدد
 • میزان 120Mbit/s I/O

پلن 6

2,842,000 تومان
ماهانه
 • فضا 120 گیگابایت
 • رم 32 گیگابایت
 • پردازنده 32GHZ
 • کانکشن همزمان 1000 عدد
 • میزان 120Mbit/s I/O

سایر مشخصات فنی

 • نام پلن
 • وب سرور
 • سیستم عامل
 • کنترل پنل
 • نوع هارددیسک
 • بکاپ گیری
 • ترافیک ماهانه
 • تعداد ایمیل
 • تعداد دیتابیس
 • تعداد اکانت FTP
 • تعداد اکانت
 • زمان تحویل
 • لوکیشن سرور
 • پلن ۱
  5 گیگابایت ماهانه
 • Litespeed
 • CloudLinux
 • WHM / cPanel
 • NVME
 • هفتگی
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • آنی
 • هتزنر / آلمان
 • پلن 2
  10 گیگابایت ماهانه
 • Litespeed
 • CloudLinux
 • WHM / cPanel
 • NVME
 • هفتگی
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • آنی
 • هتزنر / آلمان
 • پلن 3
  20 گیگابایت ماهانه
 • Litespeed
 • CloudLinux
 • WHM / cPanel
 • NVME
 • هفتگی
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • آنی
 • هتزنر / آلمان
 • پلن 4
  40 گیگابایت ماهانه
 • Litespeed
 • CloudLinux
 • WHM / cPanel
 • NVME
 • هفتگی
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • آنی
 • هتزنر / آلمان
 • پلن 5
  80 گیگابایت ماهانه
 • Litespeed
 • CloudLinux
 • WHM / cPanel
 • NVME
 • هفتگی
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • آنی
 • هتزنر / آلمان
 • پلن 6
  120 گیگابایت ماهانه
 • Litespeed
 • CloudLinux
 • WHM / cPanel
 • NVME
 • هفتگی
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • آنی
 • هتزنر / آلمان