پلن 1

شروع از
500,000 تومان
ماهانه
 • رم 1024 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 10 گیگ SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر informatiac

پلن 2

شروع از
950,000 تومان
ماهانه
 • رم 2048 مگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 15 گیگ SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر informatiac

پلن 3

شروع از
1,800,000 تومان
ماهانه
 • رم 4096 مگابایت
 • پردازنده 4 هسته
 • فضا 25 گیگ SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر informatiac

پلن 4

شروع از
3,500,000 تومان
ماهانه
 • رم 8192 مگابایت
 • پردازنده 8 هسته
 • فضا 50 گیگ SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر informatiac