پلن 1 - SAB - OVH

شروع از
640,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت DDR4
 • پردازنده 1vCore
 • فضا 10 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 2TB/month
 • پورت ارتباطی 100Mbps
 • دیتاسنتر OVH

پلن 1-VLR

شروع از
329,000 تومان
ماهانه
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 25 گیگابایت NVME
 • پهنای باند 2 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر VLR

پلن 1 - DIS - OVH

شروع از
720,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 25 گیگابایت NVME
 • پهنای باند 2TB/month
 • پورت ارتباطی 100Mbps
 • دیتاسنتر OVH

پلن 1- CTB

شروع از
1,025,100 تومان
ماهانه + 765,000 هزینه تنظیم
 • رم 8 گیگابایت DDR4
 • پردازنده 4vCore
 • فضا 200 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 32TB
 • پورت ارتباطی 200Mbps
 • دیتاسنتر CTB

پلن 2 - SAB - OVH

شروع از
1,580,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت DDR4
 • پردازنده 1vCore
 • فضا 20 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 2TB/month
 • پورت ارتباطی 100Mbps
 • دیتاسنتر OVH

پلن 2-VLR

شروع از
659,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 50 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 3 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر VLR

پلن 2 - DIS - OVH

شروع از
1,430,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 50 گیگابایت NVME
 • پهنای باند 2TB/month
 • پورت ارتباطی 250Mbps
 • دیتاسنتر OVH

پلن 3 - SAB - OVH

شروع از
2,930,000 تومان
ماهانه
 • رم 8 گیگابایت DDR4
 • پردازنده 2vCore
 • فضا 40 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 2TB/month
 • پورت ارتباطی 100Mbps
 • دیتاسنتر OVH

پلن 3-VLR

شروع از
999,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 60 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 4 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر VLR

پلن 3 - DIS - OVH

شروع از
2,570,000 تومان
ماهانه
 • رم 8 گیگابایت
 • پردازنده 4 هسته
 • فضا 50 گیگابایت NVME
 • پهنای باند 2TB/month
 • پورت ارتباطی 5000Mbps
 • دیتاسنتر OVH

پلن 4-VLR

شروع از
1,399,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 100 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 5 ترابایت
 • پورت ارتباطی 2Gbps
 • دیتاسنتر VLR