پلن 1

57,500 تومان
ماهانه
 • فضا 1000 مگابایت
 • رم 2 گیگابایت
 • فرکانس پردازنده 2 گیگاهرتز
 • کانکشن همزمان 100 عدد
 • سرعت دیسک 100 Mb/s
 • تعداد ایمیل در ساعت 200 عدد

پلن 2

115,000 تومان
ماهانه
 • فضا 2000 مگابایت
 • رم 2 گیگابایت
 • فرکانس پردازنده 2 گیگاهرتز
 • کانکشن همزمان 120 عدد
 • سرعت دیسک 120 Mb/s
 • تعداد ایمیل در ساعت 200 عدد

پلن 3

156,500 تومان
ماهانه
 • فضا 4000 مگابایت
 • رم 2 گیگابایت
 • فرکانس پردازنده 2 گیگاهرتز
 • کانکشن همزمان 200 عدد
 • سرعت دیسک 150 Mb/s
 • تعداد ایمیل در ساعت 200 عدد

پلن 4

205,500 تومان
ماهانه
 • فضا 6000 مگابایت
 • رم 2 گیگابایت
 • فرکانس پردازنده 2 گیگاهرتز
 • کانکشن همزمان 300 عدد
 • سرعت دیسک 200 Mb/s
 • تعداد ایمیل در ساعت 200 عدد

پلن 5

254,500 تومان
ماهانه
 • فضا 8000 مگابایت
 • رم 4 گیگابایت
 • فرکانس پردازنده 4 گیگاهرتز
 • کانکشن همزمان 400 عدد
 • سرعت دیسک 250 Mb/s
 • تعداد ایمیل در ساعت 200 عدد

پلن 6

342,500 تومان
ماهانه
 • فضا 10000 مگابایت
 • رم 4 گیگابایت
 • فرکانس پردازنده 4 گیگاهرتز
 • کانکشن همزمان 500 عدد
 • سرعت دیسک 500 Mb/s
 • تعداد ایمیل در ساعت 200 عدد

پلن 7

489,000 تومان
ماهانه
 • فضا 20000 مگابایت
 • رم 4 گیگابایت
 • فرکانس پردازنده 4 گیگاهرتز
 • کانکشن همزمان 1000 عدد
 • سرعت دیسک 1000 Mb/s
 • تعداد ایمیل در ساعت 200 عدد

پلن 8

871,000 تومان
ماهانه
 • فضا 40000 مگابایت
 • رم 6 گیگابایت
 • فرکانس پردازنده 6 گیگاهرتز
 • کانکشن همزمان 1200 عدد
 • سرعت دیسک 1200 Mb/s
 • تعداد ایمیل در ساعت 400 عدد

پلن 9

1,506,500 تومان
ماهانه
 • فضا 80000 مگابایت
 • رم 6 گیگابایت
 • فرکانس پردازنده 6 گیگاهرتز
 • کانکشن همزمان 1500 عدد
 • سرعت دیسک 1500 Mb/s
 • تعداد ایمیل در ساعت 500 عدد

سایر مشخصات فنی

 • نام پلن
 • وب سرور
 • سیستم عامل
 • کنترل پنل
 • نوع هارددیسک
 • بکاپ گیری
 • ترافیک ماهانه
 • تعداد ایمیل
 • تعداد دیتابیس
 • تعداد اکانت FTP
 • تعداد اکانت
 • زمان تحویل
 • لوکیشن سرور
 • پلن ۱
  1 گیگابایت ماهانه
 • Litespeed
 • CloudLinux
 • WHM / cPanel
 • NVME
 • هفتگی
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • آنی
 • پلن 2
  2 گیگابایت ماهانه
 • Litespeed
 • CloudLinux
 • WHM / cPanel
 • NVME
 • هفتگی
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • آنی
 • پلن 3
  4 گیگابایت ماهانه
 • Litespeed
 • CloudLinux
 • WHM / cPanel
 • NVME
 • هفتگی
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • آنی
 • پلن 4
  6 گیگابایت ماهانه
 • Litespeed
 • CloudLinux
 • WHM / cPanel
 • NVME
 • هفتگی
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • آنی
 • پلن 5
  8 گیگابایت ماهانه
 • Litespeed
 • CloudLinux
 • WHM / cPanel
 • NVME
 • هفتگی
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • آنی
 • پلن 6
  10 گیگابایت ماهانه
 • Litespeed
 • CloudLinux
 • WHM / cPanel
 • NVME
 • هفتگی
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • آنی