40,000 تومان
ماهانه
پلن 1
فضا
1000 مگابایت
پهنای باند
نامحدود
پایداری سرور
% 99.9
کنترل پنل
Cpanel/WHM
Subdomain
نا محدود
Ftp Account
نا محدود
Addon Domain
ندارد
Parked Domain
نا محدود
تعداد ایمیل
نا محدود
+دارای هارد پر سرعت SSD
+استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
+بک آپ گیری بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه انجام میگیرد
+نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا (به درخواست شما)
+تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
+منابع اختصاصی
50,000 تومان
ماهانه
پلن 2
فضا
2000 مگابایت
پهنای باند
نامحدود
پایداری سرور
% 99.9
کنترل پنل
Cpanel/WHM
Subdomain
نا محدود
Ftp Account
نا محدود
Addon Domain
ندارد
Parked Domain
نا محدود
تعداد ایمیل
نا محدود
+دارای هارد پر سرعت SSD
+استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
+بک آپ گیری بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه انجام میگیرد
+نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا (به درخواست شما)
+تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
+منابع اختصاصی
60,500 تومان
ماهانه
پلن 3
فضا
4000 مگابایت
پهنای باند
نامحدود
پایداری سرور
% 99.9
کنترل پنل
Cpanel/WHM
Subdomain
نا محدود
Ftp Account
نا محدود
Addon Domain
سه عدد
Parked Domain
نا محدود
تعداد ایمیل
نا محدود
+دارای هارد پر سرعت SSD
+استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
+بک آپ گیری بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه انجام میگیرد
+نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا (به درخواست شما)
+تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
+منابع اختصاصی
85,000 تومان
ماهانه
پلن 4
فضا
6000 مگابایت
پهنای باند
نامحدود
پایداری سرور
% 99.9
کنترل پنل
Cpanel/WHM
Subdomain
نا محدود
Ftp Account
نا محدود
Addon Domain
سه عدد
Parked Domain
نا محدود
تعداد ایمیل
نا محدود
+دارای هارد پر سرعت SSD
+استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
+بک آپ گیری بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه انجام میگیرد
+نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا (به درخواست شما)
+تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
+منابع اختصاصی
105,000 تومان
ماهانه
پلن 5
فضا
8000 مگابایت
پهنای باند
نامحدود
پایداری سرور
% 99.9
کنترل پنل
Cpanel/WHM
Subdomain
نا محدود
Ftp Account
نا محدود
Addon Domain
سه عدد
Parked Domain
نا محدود
تعداد ایمیل
نا محدود
+دارای هارد پر سرعت SSD
+استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
+بک آپ گیری بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه انجام میگیرد
+نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا (به درخواست شما)
+تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
+منابع اختصاصی
135,000 تومان
ماهانه
پلن 6
فضا
10000 مگابایت
پهنای باند
نامحدود
پایداری سرور
% 99.9
کنترل پنل
Cpanel/WHM
Subdomain
نا محدود
Ftp Account
نا محدود
Addon Domain
سه عدد
Parked Domain
نا محدود
تعداد ایمیل
نا محدود
+دارای هارد پر سرعت SSD
+استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
+بک آپ گیری بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه انجام میگیرد
+نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا (به درخواست شما)
+تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
+منابع اختصاصی