پلن 1-FDC

شروع از
449,000 تومان
ماهانه
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 50 گیگ SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 100Mbps
 • دیتاسنتر FDC

پلن 2-FDC

شروع از
649,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 50 گیگ SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 100Mbps
 • دیتاسنتر FDC

پلن 3-FDC

شروع از
649,000 تومان
ماهانه
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 50 گیگ SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 100Mbps
 • دیتاسنتر FDC

پلن 4-FDC

شروع از
849,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 50 گیگ SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 100Mbps
 • دیتاسنتر FDC