پلن 1

325,000 تومان
ماهانه
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 1vCore
 • فضا 15 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 512 گیگابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر M247

پلن 2

530,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 1vCore
 • فضا 20 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 1024 گیگابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر M247

پلن 3

698,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 1vCore
 • فضا 45 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 2048 گیگابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر M247

پلن 4

931,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 2vCore
 • فضا 45 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 2048 گیگابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر M247

پلن 5

1,117,000 تومان
ماهانه
 • رم 6 گیگابایت
 • پردازنده 1vCore
 • فضا 75 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 3072 گیگابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر M247

پلن 6

1,304,000 تومان
ماهانه
 • رم 6 گیگابایت
 • پردازنده 2vCore
 • فضا 75 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 3072 گیگابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر M247

پلن 7

1,490,000 تومان
ماهانه
 • رم 8 گیگابایت
 • پردازنده 1vCore
 • فضا 100 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 5120 گیگابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر M247

پلن 8

1,863,000 تومان
ماهانه
 • رم 8 گیگابایت
 • پردازنده 2vCore
 • فضا 100 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 5120 گیگابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر M247