پلن 1

شروع از
299,000 تومان
ماهانه
 • رم 0.5 گیگابایت
 • پردازنده 1vCore
 • فضا 15 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 2Gbps
 • دیتاسنتر BLV

پلن 2

شروع از
429,000 تومان
ماهانه
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 2vCore
 • فضا 20 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 2Gbps
 • دیتاسنتر BLV

پلن 3

شروع از
699,000 تومان
ماهانه
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 2vCore
 • فضا 30 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 2Gbps
 • دیتاسنتر BLV

پلن 4

شروع از
1,299,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 2vCore
 • فضا 100 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 2Gbps
 • دیتاسنتر BLV