پلن 2

173,000 تومان
ماهانه
 • Location Server GERMANY
 • Data Center HETZNER
 • Cpu Intel® Xeon® 2 Core
 • Hard Disk Space 100 GB SATA III or 40 GIG SSD NVME
 • Bandwidth Unlimited
 • Guarantee Ram 2048 MB DDR3 ECC
 • Network Port 1 Gbps
 • Dedicated IP(s) 1

99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

پلن 3

211,000 تومان
ماهانه
 • Location Server GERMANY
 • Data Center HETZNER
 • Cpu Intel® Xeon® 3 Core
 • Hard Disk Space 150 GB SATA III
 • Bandwidth Unlimited
 • Guarantee Ram 2048 MB DDR3 ECC
 • Network Port 1 Gbps
 • Dedicated IP(s) 1

99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

پلن 6

704,000 تومان
ماهانه
 • Location Server GERMANY
 • Data Center HETZNER
 • Cpu Intel® Xeon® 4 Core
 • Hard Disk Space 2000 GB SATA III
 • Bandwidth Unlimited
 • Guarantee Ram 4096 MB DDR3 ECC
 • Network Port 1 Gbps
 • Dedicated IP(s) 1

99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد