پلن 1-BLV

شروع از
540,000 تومان
ماهانه
 • رم 512 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 15 گیگ SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر BLV

پلن 1-PQ

شروع از
490,000 تومان
ماهانه
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 15 گیگ SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر PQ

پلن 2-BLV

شروع از
719,100 تومان
ماهانه
 • رم 1گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 20 گیگ SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر BLV

پلن 2-PQ

شروع از
570,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 30 گیگ SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر PQ

پلن 3-BLV

شروع از
1,080,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 30 گیگ SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر BLV

پلن 3-PQ

شروع از
860,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 50 گیگ SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر PQ

پلن 4-BLV

شروع از
2,249,100 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 100 گیگ SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر BLV