پلن 1-BLV

شروع از
299,000 تومان
ماهانه
 • رم 512 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 15 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر BLV

پلن 1-ITC

شروع از
249,000 تومان
ماهانه
 • رم 1024مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 10 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر ITC

پلن 1-OVH

شروع از
229,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 40 گیگابایت NVME
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 250Mbps
 • دیتاسنتر OVH

پلن 1-PQ

شروع از
199,000 تومان
ماهانه
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 15 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر PQ

پلن 2-BLV

شروع از
429,000 تومان
ماهانه
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 20 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر BLV

پلن 2-ITC

شروع از
449,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 15 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر ITC

پلن 2-OVH

شروع از
599,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 80 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 50Mbps
 • دیتاسنتر OVH

پلن 3-BLV

شروع از
699,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 30 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر BLV

پلن 3-ITC

شروع از
809,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 4 هسته
 • فضا 25 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر ITC

پلن 3-OVH

شروع از
999,000 تومان
ماهانه
 • رم 8 گیگابایت
 • پردازنده 4 هسته
 • فضا 160 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر OVH

پلن 2-PQ

شروع از
299,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 30 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر PQ

پلن 4-BLV

شروع از
1,299,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 100 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر BLV

پلن 4-ITC

شروع از
1,499,000 تومان
ماهانه
 • رم 8 گیگابایت
 • پردازنده 8 هسته
 • فضا 50 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر ITC

پلن 3-PQ

شروع از
499,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 50 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر PQ