پلن 1-FDC

شروع از
449,000 تومان
ماهانه
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 50 گیگ SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 100Mbps
 • دیتاسنتر FDC

پلن 1- VLR

شروع از
329,000 تومان
ماهانه
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 25 گیگ NVME
 • پهنای باند 2 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر VLR

پلن 1-M247

شروع از
349,000 تومان
ماهانه
 • رم 1024مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 15 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 250 گیگابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر M247

پلن 2-FDC

شروع از
649,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 50 گیگ SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 100Mbps
 • دیتاسنتر FDC

پلن 2- VLR

شروع از
659,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 50 گیگ SSD
 • پهنای باند 3 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر VLR

پلن 2-M247

شروع از
569,000 تومان
ماهانه
 • رم 2048 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 20 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 500 گیگابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر M247

پلن 3-FDC

شروع از
649,000 تومان
ماهانه
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 50 گیگ SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 100Mbps
 • دیتاسنتر FDC

پلن 3-M247

شروع از
749,000 تومان
ماهانه
 • رم 4096 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 45 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 1 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر M247

پلن 3-VLR

شروع از
999,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 60 گیگ SSD
 • پهنای باند 4 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر VLR

پلن 4-FDC

شروع از
849,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 50 گیگ SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 100Mbps
 • دیتاسنتر FDC

پلن 4-M247

شروع از
999,000 تومان
ماهانه
 • رم 4096 مگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 45 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 1 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر M247

پلن 4-VLR

شروع از
1,399,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 100 گیگ SSD
 • پهنای باند 5 ترابایت
 • پورت ارتباطی 2Gbps
 • دیتاسنتر VLR

پلن 5-M247

شروع از
1,199,000 تومان
ماهانه
 • رم 6 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 75 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 1.5 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر M247

پلن 6-M247

شروع از
1,399,000 تومان
ماهانه
 • رم 6 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 75 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 1.5 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر M247

پلن 7-M247

شروع از
1,599,000 تومان
ماهانه
 • رم 8 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 100 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 2.5 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر M247

پلن 8-M247

شروع از
1,999,000 تومان
ماهانه
 • رم 8 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 100 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 2.5 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر M247