پلن 1-BLV

شروع از
299,000 تومان
ماهانه
 • رم 512 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 15 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر BLV

پلن 1-GCORE

شروع از
229,000 تومان
ماهانه
 • رم 0.5 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 20 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر GCORE

پلن 2-BLV

شروع از
429,000 تومان
ماهانه
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 15 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر BLV

پلن 2-GCORE

شروع از
299,000 تومان
ماهانه
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 30 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر GCORE

پلن 3-BLV

شروع از
699,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 20 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر BLV

پلن 3-GCORE

شروع از
449,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 50 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر GCORE

پلن 4-BLV

شروع از
1,299,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 100 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر BLV

پلن 4-GCORE

شروع از
749,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 100 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر GCORE