پلن 1

110,000 تومان
ماهانه
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته معادل 1 گیگاهرتز
 • مدل پردازنده Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.80GHz
 • فضا 25 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر آسیاتک / پارس آنلاین

پلن 2

152,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت DDR4 ECC
 • پردازنده 2 هسته معادل 2 گیگاهرتز
 • مدل پردازنده Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.80GHz
 • فضا 40 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر آسیاتک / پارس آنلاین

پلن 3

303,000 تومان
ماهانه
 • رم 3 گیگابایت DDR4 ECC
 • پردازنده 3 هسته معادل 3 گیگاهرتز
 • مدل پردازنده Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.80GHz
 • فضا 60 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر آسیاتک / پارس آنلاین

پلن 4

400,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 4 هسته معادل 4 گیگاهرتز
 • مدل پردازنده Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.80GHz
 • فضا 100 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر آسیاتک / پارس آنلاین

پلن 5

555,000 تومان
ماهانه
 • رم 6 گیگابایت DDR4 ECC
 • پردازنده 4 هسته معادل 4 گیگاهرتز
 • مدل پردازنده Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.80GHz
 • فضا 160 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر آسیاتک / پارس آنلاین