پلن 1

شروع از
243,000 تومان
ماهانه
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته معادل 1 گیگاهرتز
 • مدل پردازنده Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
 • فضا 25 گیگابایت NVME
 • پهنای باند نامحدود - به شرط 1 به 10
 • پورت ارتباطی 10Gbps
 • دیتاسنتر آسیاتک / پارس آنلاین / شاتل

پلن 2

شروع از
461,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت DDR4 ECC
 • پردازنده 2 هسته معادل 2 گیگاهرتز
 • مدل پردازنده Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.50GHz
 • فضا 50 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود - به شرط 1 به 10
 • پورت ارتباطی 10Gbps
 • دیتاسنتر آسیاتک / پارس آنلاین / شاتل

پلن 3

شروع از
682,000 تومان
ماهانه
 • رم 3 گیگابایت DDR4 ECC
 • پردازنده 2 هسته معادل 3 گیگاهرتز
 • مدل پردازنده Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
 • فضا 75 گیگابایت NVME
 • پهنای باند نامحدود - به شرط 1 به 10
 • پورت ارتباطی 10Gbps
 • دیتاسنتر آسیاتک / پارس آنلاین / شاتل

پلن 4

شروع از
873,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 4 هسته معادل 4 گیگاهرتز
 • مدل پردازنده Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
 • فضا 100 گیگابایت NVME
 • پهنای باند نامحدود - به شرط 1 به 10
 • پورت ارتباطی 10Gbps
 • دیتاسنتر آسیاتک / پارس آنلاین / شاتل

پلن 5

شروع از
999,000 تومان
ماهانه
 • رم 6 گیگابایت DDR4 ECC
 • پردازنده 4 هسته معادل 4 گیگاهرتز
 • مدل پردازنده Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
 • فضا 150 گیگابایت NVME
 • پهنای باند نامحدود - به شرط 1 به 10
 • پورت ارتباطی 10Gbps
 • دیتاسنتر آسیاتک / پارس آنلاین / شاتل