پلن 1

شروع از
103,000 تومان
ماهانه
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته معادل 1 گیگاهرتز
 • مدل پردازنده Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz
 • فضا 25 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 10Gbps
 • دیتاسنتر آسیاتک / پارس آنلاین / صفر و یک

پلن 2

شروع از
242,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت DDR4 ECC
 • پردازنده 2 هسته معادل 2 گیگاهرتز
 • مدل پردازنده Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz
 • فضا 40 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 10Gbps
 • دیتاسنتر آسیاتک / پارس آنلاین / صفر و یک

پلن 3

شروع از
282,000 تومان
ماهانه
 • رم 3 گیگابایت DDR4 ECC
 • پردازنده 3 هسته معادل 3 گیگاهرتز
 • مدل پردازنده Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz
 • فضا 60 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 10Gbps
 • دیتاسنتر آسیاتک / پارس آنلاین / صفر و یک

پلن 4

شروع از
373,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 4 هسته معادل 4 گیگاهرتز
 • مدل پردازنده Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz
 • فضا 100 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 10Gbps
 • دیتاسنتر آسیاتک / پارس آنلاین / صفر و یک

پلن 5

شروع از
517,000 تومان
ماهانه
 • رم 6 گیگابایت DDR4 ECC
 • پردازنده 4 هسته معادل 4 گیگاهرتز
 • مدل پردازنده Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz
 • فضا 160 گیگابایت SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت ارتباطی 10Gbps
 • دیتاسنتر آسیاتک / پارس آنلاین / صفر و یک