پلن 1

شروع از
205,000 تومان
ماهانه
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 1vCore
 • فضا 25 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 1 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر DigitalOcean

پلن 1-DO

شروع از
290,000 تومان
ماهانه
 • رم 1024 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 80 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 1 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر DO

پلن 1-VLR

شروع از
329,000 تومان
ماهانه
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 25 گیگ SSD
 • پهنای باند 2 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر VLR

پلن 2

شروع از
410,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 1vCore
 • فضا 50 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 2 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر DigitalOcean

پلن 2-DO

شروع از
490,000 تومان
ماهانه
 • رم 2048 مگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 50 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 2 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر DO

پلن 2-VLR

شروع از
659,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 1 هسته
 • فضا 50 گیگ SSD
 • پهنای باند 3 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر VLR

پلن 3

شروع از
615,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 2vCore
 • فضا 60 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 3 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر DigitalOcean

پلن 3-DO

شروع از
790,000 تومان
ماهانه
 • رم 2048 مگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 60 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 3 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر DO

پلن 3-VLR

شروع از
999,000 تومان
ماهانه
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 60 گیگ SSD
 • پهنای باند 4 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر VLR

پلن 4-DO

شروع از
1,099,000 تومان
ماهانه
 • رم 4096 مگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 80 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 4 ترابایت
 • پورت ارتباطی 1Gbps
 • دیتاسنتر DO

پلن 4-VLR

شروع از
1,399,000 تومان
ماهانه
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازنده 2 هسته
 • فضا 100 گیگ SSD
 • پهنای باند 5 ترابایت
 • پورت ارتباطی 2Gbps
 • دیتاسنتر VLR