100,000 تومان
ماهانه
پلن 1 (11 موجود است)
Location Server
GERMANY
Data Center
HETZNER
Cpu
1 * INTEL XEON SKYLAKE
Hard Disk Space
20GB SSD NVME
Bandwidth
Unlimited
Guarantee Ram
2048 MB DDR4 ECC
Network Port
1 Gbps
Dedicated IP(s)
1
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی بر بستر cloud kvm
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد
170,000 تومان
ماهانه
پلن 2 (25 موجود است)
Location Server
GERMANY
Data Center
HETZNER
Cpu
2 * INTEL XEON SKYLAKE
Hard Disk Space
40GB SSD NVME
Bandwidth
Unlimited
Guarantee Ram
4096 MB DDR4 ECC
Network Port
1 Gbps
Dedicated IP(s)
1
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی بر بستر cloud kvm
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد
315,000 تومان
ماهانه
پلن 3 (30 موجود است)
Location Server
GERMANY
Data Center
HETZNER
Cpu
2 * INTEL XEON SKYLAKE
Hard Disk Space
80GB SSD NVME
Bandwidth
Unlimited
Guarantee Ram
8192 MB DDR4 ECC
Network Port
1 Gbps
Dedicated IP(s)
1
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی بر بستر cloud kvm
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد
500,000 تومان
ماهانه
پلن 4 (29 موجود است)
Location Server
GERMANY
Data Center
HETZNER
Cpu
4 * INTEL XEON SKYLAKE
Hard Disk Space
160GB SSD NVME
Bandwidth
Unlimited
Guarantee Ram
16384 MB DDR4 ECC
Network Port
1 Gbps
Dedicated IP(s)
1
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی بر بستر cloud kvm
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد
800,000 تومان
ماهانه
پلن 5 (30 موجود است)
Location Server
GERMANY
Data Center
HETZNER
Cpu
8 * INTEL XEON SKYLAKE
Hard Disk Space
240GB SSD NVME
Bandwidth
Unlimited
Guarantee Ram
32768 MB DDR4 ECC
Network Port
1 Gbps
Dedicated IP(s)
1
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی بر بستر cloud kvm
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد