نمایندگی میزبانی وب
 • Product 1

  پلن 1

  • 5 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • % 99.9 پایداری سرور
  • Cpanel/WHM کنترل پنل
  • نامحدود تعداد پایگاه داده My Sql
  • نامحدود Subdomain
  • نامحدود Ftp Account
  • نامحدود Addon Domain
  • نامحدود Parked Domain
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • دارای هارد پر سرعت SSD
   استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
   قابلیت ساخت بینهایت اکانت
  فقط
  50,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  پلن 2

  • 10 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • % 99.9 پایداری سرور
  • Cpanel/WHM کنترل پنل
  • نامحدود تعداد پایگاه داده My Sql
  • نامحدود Subdomain
  • نامحدود Ftp Account
  • نامحدود Addon Domain
  • نامحدود Parked Domain
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • دارای هارد پر سرعت SSD
   استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
   قابلیت ساخت بینهایت اکانت
  فقط
  90,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  پلن 3

  • 20 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • % 99.9 پایداری سرور
  • Cpanel/WHM کنترل پنل
  • نامحدود تعداد پایگاه داده My Sql
  • نامحدود Subdomain
  • نامحدود Ftp Account
  • نامحدود Addon Domain
  • نامحدود Parked Domain
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • دارای هارد پر سرعت SSD
   استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
   قابلیت ساخت بینهایت اکانت
  فقط
  120,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  پلن 4

  • 50 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • % 99.9 پایداری سرور
  • Cpanel/WHM کنترل پنل
  • نامحدود تعداد پایگاه داده My Sql
  • نامحدود Subdomain
  • نامحدود Ftp Account
  • نامحدود Addon Domain
  • نامحدود Parked Domain
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • دارای هارد پر سرعت SSD
   استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
   قابلیت ساخت بینهایت اکانت
  فقط
  200,000/ماهیانه
  سفارش دهید