با توجه به تغییرات نا مناسب قیمت ارز ( یورو ) شرکت های هاست مجبور به تغییر قیمت بعضی سرویس ها شده است . شایان ذکر هست که بعضی سرویس ها با کاهش قیمت روبرو شده اند!
تغییرات به شرح زیر است : 

سرور مجازی آلمان : 
- پلن 1 : از 13 هزار تومان به 14500 تومان
- پلن 2 : از 16 هزار تومان به 18500 تومان
- پلن 3 : تغییری نکرده است
- پلن 4 : از 50 هزار تومان به 39 هزار تومان
- پلن 5 : از 85 هزار تومان به 69 هزار تومان
- پلن 6 : از 142 هزار تومان به 99 هزار تومان

سرور مجازی فرانسه : 
- پلن 1 : از 13 هزار تومان به 14500 تومان
- پلن 2 : از 16 هزار تومان به 18500 تومان
- پلن 3 : تغییری نکرده است
- پلن 4 : از 50 هزار تومان به 39 هزار تومان
- پلن 5 : از 85 هزار تومان به 69 هزار تومان

با تشکر
مدیریت های هاستTuesday, August 8, 2017

« برگشت