یافتن محصولها و سرویس ها

پلن 1 (0 موجود است)
Location Server : FRANCE
Data Center : OVH
Cpu : Intel® Xeon® 2 Core
Hard Disk Space : 50 GB SATA III 7200RPM
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 1024 MB DDR4 ECC
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

16,000 تومان ماهانه
پلن 2 (0 موجود است)
Location Server : FRANCE
Data Center : OVH
Cpu : Intel® Xeon® 2 Core
Hard Disk Space : 50 GB SATA III 7200RPM
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 2048 MB DDR4 ECC
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

19,900 تومان ماهانه
پلن 3 (0 موجود است)
Location Server : FRANCE
Data Center : OVH
Cpu : Intel® Xeon® 3 Core
Hard Disk Space : 150 GB SATA III 7200RPM
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 2048 MB DDR4 ECC
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

24,900 تومان ماهانه
پلن 4 (0 موجود است)
Location Server : FRANCE
Data Center : OVH
Cpu : Intel® Xeon® 3 Core
Hard Disk Space : 500 GB SATA III 7200RPM
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 4096 MB DDR4 ECC
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

43,500 تومان ماهانه
پلن 5 (0 موجود است)
Location Server : FRANCE
Data Center : OVH
Cpu : Intel® Xeon® 4 Core
Hard Disk Space : 1000 GB SATA III 7200RPM
Bandwidth : Unlimited
Guarantee Ram : 4096 MB DDR4 ECC
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

79,000 تومان ماهانه